Aperire – מערכת לבניית חבילת מדיניות באמצעות לוגיקה של חוכמת ההמונים

הקדמה המסמך הבא מתאר את תוכנת Aperire שבניתי בעקבות קורס יישומי לבנית חבילת מדיניות לתחבורה בת קיימא. התוכנה מיישמת את מודל Optic שפותח על ידי תשעה גופי מחקר תחבורתיים שונים על מנת להפיק חבילת מדיניות אופטימלית לתחבורה. מודל Optic מבוסס על שישה שלבים והתוכנה מתמודדת רק עם השלב השני והשלישי מהרשימה הבאה: הגדרת מטרות ויעדים. …

Aperire – מערכת לבניית חבילת מדיניות באמצעות לוגיקה של חוכמת ההמונים Read More »