Categories
Activism Software Urban Design

כתבה על “מעירים” בדה מרקר

השבוע התפרסמה כתבה נרחבת על נושא התכנון העירוני בישראל שכוללת התייחסות ל”מטה לבינוי שפוי” ול”מעירים”.

השבוע התפרסמה כתבה נרחבת על נושא התכנון העירוני בישראל שכוללת התייחסות ל”מטה לבינוי שפוי” ול”מעירים“. נראה שבעקבות ההתעסקות שלנו עם הדאטה של התב”עות מנהל התכנון הרים את הכפפה והשיק מערכת חדשה ומשוכללת.

תכל’ס, המדינה הייתה צריכה לעשות את העבודה של מעירים, אבל כמו שכתוב בכתבה, יש בעיה מבנית במערכת התכנון והמדינה שאמונה על התכנון מעוניינת לאשר את התוכניות שלה ללא עיכוב ולכן קשה למצוא הצדקה להשקעה בטכנולוגיות להנגשת מידע תכנוני.

הנה הלינק לכתבה

Leave a Reply