Categories
Activism

רצח הנער סלומון טקה על ידי משטרת ישראל והמשמעות לאזרחים

לפני כמה ימים שוטר כיוון אקדח טעון לעבר נער ורצח אותו. הרוצח טען שהוא קטף את חייו של הנער מתוך צורך ב”הגנה עצמית” וכיום הוא נמצא במעצר בית. המשטרה אמורה להיות גוף שאוכף את החוק והוא הארגון היחיד שיש לו סמכות להפעלת אלימות כלפי אזרחי המדינה. כלומר גם לצבא יש זכות להפעיל אלימות אך לא […]