תקשורת

כתבות

בשנים האחרונות התפרסמו פרויקטים שונים שפיתחתי בתקשורת הישראלית.